ZVEŘEJNĚNÍ VÝZVY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZE DNE 13.4.2023

Název VZ: Vjezdová dvoukřídlá el. brána s jednokřídlou boční vstupní brankou.

Více informací:

Výzva k podání nabídky – Vjezdová dvoukřídlá el. brána s jednokřídlou boční vstupní brankou – PDF, 3 MB
Stáhnout

Slepý výkaz výměr – Excel, 171 kB
Stáhnout

Čestné prohlášení základní způsobilost – Word, 26 kB
Stáhnout

Návrh smlouvy o dílo – Word, 73 kB
Stáhnout

Krycí list – Word, 34 kB
Stáhnout

Půdorys, řez a pohled – PDF, 90 kB
Stáhnout

Výkaz materiálu – PDF, 107 kB
Stáhnout