o nás
nabídka služeb
vzdělávání
doporučujeme
kontakty
žádanka
Telefonická krizová pomoc

LINKA BEZPEČÍ (pro děti)
116 111

ELPIDA (pro seniory)
800 200 007

LINKA NADĚJE
(pro celou populaci)
547 212 333

VÍCE INFORMACÍ ZDE
fotogalerie

adresáře, důležitá tel. čísla

Zařízení sociálních služeb

Psychocentrum Domeček Skácelova 2, Mgr. Kubinová518 344 345
Středisko volného času nám.B.Martinů 2952/5, p. Látalová518 352 741
Dětský domov Jarošova 1, Mgr. Kluďák518 305 300
Domov pro matky s dětmi Duk. Hrdinů 57, Mgr. Hudečková518 321 497
Středisko služeb školám, prac.Hodonín Dobrovolského 4, PaedDr. Sudková518 353 295
SPC Kyjov Husova 574/29, PaedDr. Petráš (spc.kyjov@tiscali.cz)518 612 803
SPC pro děti s vadami sluchu Kyjov518 612 054
Fond ohrožených dětí p. Janíčková 518 374 418
APLA - asociace pro pomoc lidem s autismem Fügnerova 30, 613 00 Brno, e-mail: apla.jm@seznam.cz548 220 345
Kociánka Brno603 439 099

Psychologové, psychiatři

MUDr. Holoubková (psychiatr pro dosp.) Hodonín, Skácelova 2518 346 930
MUDr. Kvasnička (psychiatr pro dosp.) Veselí, U Polikliniky 1289518 323 718
MUDr. Vaňková (psychiatr pro děti) Hodonín, Brandlova 5518 344 586
MUDr. Kouřil (psychiatr pro děti) Zlín, Okružní 4699577 242 017
MUDr. Stehlíková (psychiatr pro děti) Poliklinika Břeclav519 303 315
PhDr. Vlčková (psycholog pro děti) Poliklinika Hod., Nár. třída 90728 611 062
PhDr. Králíková (psycholog pro dosp.) Hod, Poliklinika jihovýchod518 340 066
MUDr. Doležalová (psychiatr pro dosp.) Muchova 2, Hodonín518 353 080

Logopedi

Mgr. LingováHodonín, Kasárenská 4063/4775 043 439
Mgr. TokošováHodonín, Merhautova 16608 624 933
SPC pro vady řečiMasarykovo nám. 27, Hodonín773 778 641 Mgr. Horáková, 773 778 642 Mgr. Krýsová

Neurologie

MUDr.Koliba Národní tř., Hodonín518 352 111
MONEA Brno s.r.o. Jugoslávská 13, 813 00 Brno (MUDr. Lněnička)545 214 317
Fakultní nemocnice Brno klinika dětské neurologie, Černopolní 9, 625 00532 239 917

doporučená literatura

Omlouváme se za neúplné údaje o knihách, ale pevně věříme, že je vyhledáte či získáte díky jménům autorů. Knihy jsou často k dostání v běžných větších knihkupectvích, zcela jistě je však dostanete v obchodech s odbornou literaturou, mnohé si pak můžete objednat na adrese www.dyscentrum.org (www stránky Dys-centra Praha, Korunovační 8).

PŘEDŠKOLNÍ A MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK

Hanšpachová, J.: Hry pro maminky s dětmi

Julienová, Marchalová: Jednou budu školákem

Kárová,V.: Brzy budu počtářem

Kutálková, D.: První třídou bez problémů

Pilařová, M.: Šimonovy pracovní listy

Weaverová, M.: 300 her a cvičení pro úspěšný start do školy

Žáčková, H., Jucovičová, D.: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole

GRAFOMOTORIKA

Linc, V.: Psaní jako hraní 1. a 2. díl

Looseová, A. C., a kol.: Grafomotorika pro děti předškolního věku

Michalová: Čáry, máry 1. a 2. díl - pracovní sešit pro rozvoj grafomotoriky

Opravilová, E.: Než půjdeš do školy 1. a 2. díl

Svobodová: Hrajeme si s předškoláky

Svobodová, J.: Metodika rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní

LOGOPEDIE

Dvořák, J.: Nácvik R a Ř - způsob tvoření, nácvik a fixace

Dvořák, J.: Slovní patlavost - verbální dyspraxie, terapie slovní patlavosti

Fialová, I.: Rozumíš mi?

Fraser, M.: Svépomocný program při koktavosti

Kábele, F.: Obrázková škola řeči

Kutálková, D.: Logopedická prevence

Lechta, V.: Symptomatické poruchy řeči u dětí

Lukešová: Loto - logopedická pomůcka - procvičování hlásek formou hry

Širůčková, M.: Zlatý klíček - 100 říkanek ke správné výslovnosti

Veselý, E.: Učíme se číst a mluvit

Vránová, M.: Logopedická pexesa

VÝVOJOVÉ PORUCHY UČENÍ (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)

Jucovičová, D., Žáčková, H., Sovová, H: Specifické poruchy učení na 2. Stupni ZŠ - metodický materiál pro učitele a rodiče

Jucovičová, D, Žáčková, H.: Metody hodnocení a tolerance dětí se spec. por. Učení

Jucovičová, D., Žáčková, H.: Metody práce s dětmi s LMD - pro rodiče a vychovatele

Kucharská, A.: Specifické poruchy učení a chování. Sborník 2000

Michalová, Z.: Specifické poruchy učení na 2. Stupni ZŠ a na školách středních - pro učitele a rodiče dětí s dyslexií, dysgrafií a dysortografií

Hejný, M., Kuřina, F.: Dítě, škola a matematika

Pokorná, V.: Jak poznáme sklony k dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii

Pokorná, V.: Předcházíme sklonům k dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii

Zelinková, O.: Poruchy učení - diagnostika, metody vyučování a hodnocení

Prakticky zaměřené:

Zelinková, O.: Hrajeme si s písmeny

Zelinková, O.: Čtení mě baví 1. a 2. díl - pro dyslektiky na 2. Stupni

Zelinková, O.: Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek

Zelinková, O.: Rozlišování slabik di-dy, ti-ty, ni-ny, rozlišování sykavek

Zelinková, O.: Cvičení sluchové analýzy a syntézy

Zelinková, O.: Rozlišení b a d

Zelinková, O.: Cvičení pravolevé orientace

Michalová: Čítanky pro dyslektiky

Michalová: Základy čtení (I, II)

Michalová: Dyslektická čítanka (II, III, IV)

Michalová: Pozornost

Emerlingová: Když dětem nejde čtení (I, II)

Pokorná: Rozvoj vnímání a poznávání

Pokorná, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení

Novák, J.: Dyskalkulie - Metodika a pracovní listy

Michalová: Rozvoj početních představ (I, II, III)

Kárová: Počítání bez obav

Blažková a kol.: Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy

RÁDCI PRO RODIČE

Biddulph, S.: Tajemství výchovy šťastných dětí

Biddulph, S.: Proč jsou šťastné děti šťastné

Bonnot-Matheron, S.: Nechuť k jídlu

Campbell, R. J.: Jak rozvíjet nadání našich dětí

Dalloz, D.: Lhaní

Dalloz, D.: Žárlivost a rivalita

Elliotová, M.: Jak ochránit své dítě

Eyrovi, J. a R.: Jak naučit děti hodnotám

Chvátalová, H.: Jak se žije dětem s postižením

Kerrová, S.: Dítě se speciálními potřebami

Mageeová, T.: Šťastné dítě a jeho výchova v 52 lekcích

Matějček, Z.: Co, kdy a jak ve výchově dětí.

Matějček, Z.: Co děti nejvíc potřebují.

Matějček, Z.: Po dobrém, nebo po zlém?

Matějček, Z.: Škola rodičů

Matějček, Z., Pokorná, M.: Radosti a strasti - předškolní věk, mladší školní věk, starší školní věk.

Mezera, A.: Pro jaké povolání se hodím?

Mertin, V.: Na co se často ptáte - Ze zkušeností dětského psychologa

Mertin, V, Strádal, J., Úlovcová, H., Ciprová, J.: Poradce k volbě povolání

Nešpor, K.: Vaše děti a návykové látky

Prekopová, J.: Malý tyran.

Prekopová, J.: Jak být dobrým rodičem. Krůpěje výchovných moudrostí.

Prekopová, J., Schweizerová, Ch.: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu.

Rogge, U. J.: Dětské strachy a úzkosti

Rulíková, K.: Dvojčata. Jejich vývoj a výchova.

Severe, S.: Co dělat, aby se naše děti správně chovaly

Švarcová, I.: Mentální retardace

Train, A. Nejčastější poruchy chování dětí

home | aktuality | o nás | nabídka služeb | vzdělávání | doporučujeme | kontakty | žádanka | fotogalerie