Ve všech stupních protiepidemického systému (PES) je individuální práce s klientem v ŠPZ i nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními.

Klienti i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školském poradenském zařízení. Je-li nezbytné, aby klient viděl na ústa pracovníka, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Zaměstnanci PPP budou zejména ve vyšších stupních PES dbát na minimalizaci setkávání se klientů ve společných prostorách všech pracovišť. Bude dbáno na pravidelné větrání všech prostor, dostupnost dezinfekce u vstupu do PPP.

Nadále platí, že klienti s projevy respiračních onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota) nebudou vyšetřeni. Doporučujeme, aby si telefonicky zažádali o přeobjednání termínu.