Služby PPP Hodonín budou poskytovány i v době uzavření ZŠ a SŠ, tj. mezi 14. 10. až 30. 10. 2020 dle objednaných termínů. Provoz bude probíhat za dodržení přísných hygienických podmínek:

  • Klienti (rodiče i děti) nesmějí v době vyšetření vykazovat příznaky onemocnění covid-19 (horečka, kašel…)

  • V prostorách poradny se klienti zásadně pohybují v rouškách nebo jiných pokrývkách nosu a úst (rodiče i děti)

  • Klienti jsou povinni po vstupu do poradny použít dezinfekci na ruce (rodiče i děti)

  • Klienti se řídí pokyny pracovníků poradny ohledně pobytu v čekárnách (dodržovat odstup od ostatních návštěvníků, upřednostnit v době vyšetření dítěte čekání mimo prostory poradny…)

  • Pracovníci poradny zajistí objednací doby tak, aby se v prostorách PPP minimalizovalo setkávání více klientů najednou

Pokud pociťujete před návštěvou poradny projevy respiračních onemocnění, je nutné vyšetření telefonicky přeobjednat (Hodonín – 518 606 411, Kyjov – 518 615 082, Veselí n. M. – 518 324 112).