Vzhledem k Vyhlášení vlády ze dne 12. 3. 2020 a 15. 3. 2020 o nouzovém stavu a zákazu volného pohybu osob na území ČR z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 a vzhledem k doporučeným postupům MŠMT byla od pondělí 16. 3. 2020 na PPP Hodonín (včetně detašovaných pracovišť ve Veselí nad Moravou a v Kyjově) přerušena přímá pedagogická činnost – nebudou realizována vyšetření do odvolání.

V případě potřeby konzultace volejte tel. 518 606 411 nebo mobil 601 370 340 (8.00 – 13.00 hodin).

Z důvodu plánované výměny oken na pracovišti PPP v Hodoníně, P. Jilemnického 2 (bude zahájena koncem června) a následného malování, žádáme klienty/školy, aby žádosti o prodloužení/přidělení asistentů pedagoga pro příští školní rok požadovali/zasílali nejpozději do konce dubna 2020.

Stejně tak je potřeba zasílat dříve i žádosti o prodloužení doporučení, jejichž součástí je jiná personální podpora (pedagogická intervence, předmět spec.ped.péče, školní sped.pedagog, psycholog).

Děkujeme za pochopení.

Upozorňujeme klienty PPP a spolupracující organizace, že v současné době stále ještě probíhá rekonstrukce/obnova webových stránek PPP Hodonín a některé odkazy tudíž nemusí správně fungovat.

Děkujeme za pochopení.